Ánh Sáng Hoàn Mỹ

Giá Đèn Thả Trần Trang Trí Đa Dạng Mẫu Mới Nhất

- 40%
Đèn bàn ăn cao cấp TE-118

Đèn bàn ăn cao cấp TE-118

498,000₫ 830,000₫

- 35%
Đèn chùm thả bóng tròn THCN 127A-20

Đèn chùm thả bóng tròn THCN 127A-20

1,562,000₫ 2,403,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn Euroto TE-119

Đèn thả bàn ăn Euroto TE-119

720,000₫ 1,200,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn hiện đại TE-121
- 40%
Đèn thả bàn ăn nhập khẩu TE-122
- 40%
Đèn thả bàn ăn T-6180

Đèn thả bàn ăn T-6180

3,720,000₫ 6,200,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn tân cổ điển TE-120
- 40%
Đèn thả bàn ăn TBA-109

Đèn thả bàn ăn TBA-109

3,180,000₫ 5,300,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TBA-110

Đèn thả bàn ăn TBA-110

4,080,000₫ 6,800,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-032

Đèn thả bàn ăn TE-032

930,000₫ 1,550,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-034

Đèn thả bàn ăn TE-034

930,000₫ 1,550,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-043

Đèn thả bàn ăn TE-043

942,000₫ 1,570,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-083

Đèn thả bàn ăn TE-083

666,000₫ 1,110,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-084

Đèn thả bàn ăn TE-084

666,000₫ 1,110,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-085

Đèn thả bàn ăn TE-085

1,050,000₫ 1,750,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-086

Đèn thả bàn ăn TE-086

1,050,000₫ 1,750,000₫

- 40%
Đèn thả bàn ăn TE-148

Đèn thả bàn ăn TE-148

1,380,000₫ 2,300,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF012

Đèn thả cafe TCF012

154,000₫ 257,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF012 CHÓA CỤP

Đèn thả cafe TCF012 CHÓA CỤP

154,000₫ 257,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF04

Đèn thả cafe TCF04

264,000₫ 440,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF05-3

Đèn thả cafe TCF05-3

685,000₫ 1,143,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF06D-A

Đèn thả cafe TCF06D-A

345,000₫ 576,000₫

- 41%
Đèn thả cafe TCF06D-B

Đèn thả cafe TCF06D-B

423,000₫ 721,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF06D-C

Đèn thả cafe TCF06D-C

399,000₫ 664,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF06T-A

Đèn thả cafe TCF06T-A

345,000₫ 576,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF06T-C

Đèn thả cafe TCF06T-C

399,000₫ 664,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF07A

Đèn thả cafe TCF07A

330,000₫ 550,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF07B

Đèn thả cafe TCF07B

330,000₫ 550,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF07C

Đèn thả cafe TCF07C

330,000₫ 550,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF08

Đèn thả cafe TCF08

336,000₫ 560,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF10

Đèn thả cafe TCF10

823,000₫ 1,372,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF17

Đèn thả cafe TCF17

180,000₫ 300,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF17-3

Đèn thả cafe TCF17-3

609,000₫ 1,015,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF20A Đen

Đèn thả cafe TCF20A Đen

390,000₫ 650,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF20A Trắng

Đèn thả cafe TCF20A Trắng

390,000₫ 650,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF22 Ø350

Đèn thả cafe TCF22 Ø350

276,000₫ 460,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF22 XI Hồng

Đèn thả cafe TCF22 XI Hồng

411,000₫ 686,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF22-3 XI Hồng

Đèn thả cafe TCF22-3 XI Hồng

1,305,000₫ 2,175,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF24-1

Đèn thả cafe TCF24-1

369,000₫ 615,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF25-1

Đèn thả cafe TCF25-1

171,000₫ 286,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF26 Đen

Đèn thả cafe TCF26 Đen

471,000₫ 786,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF26 Trắng

Đèn thả cafe TCF26 Trắng

471,000₫ 786,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF27A

Đèn thả cafe TCF27A

246,000₫ 410,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF27B

Đèn thả cafe TCF27B

306,000₫ 510,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF27C

Đèn thả cafe TCF27C

805,000₫ 1,343,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF28

Đèn thả cafe TCF28

291,000₫ 486,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF30

Đèn thả cafe TCF30

189,000₫ 315,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF30-3

Đèn thả cafe TCF30-3

634,000₫ 1,058,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF33-1

Đèn thả cafe TCF33-1

360,000₫ 600,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF34

Đèn thả cafe TCF34

459,000₫ 765,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF35-3

Đèn thả cafe TCF35-3

806,000₫ 1,344,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF35A

Đèn thả cafe TCF35A

246,000₫ 410,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF35B

Đèn thả cafe TCF35B

246,000₫ 410,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF35C

Đèn thả cafe TCF35C

246,000₫ 410,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF44-3

Đèn thả cafe TCF44-3

1,483,000₫ 2,472,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51T-A

Đèn thả cafe TCF51T-A

381,000₫ 635,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51T-B

Đèn thả cafe TCF51T-B

399,000₫ 665,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51T-C

Đèn thả cafe TCF51T-C

399,000₫ 665,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51X-A

Đèn thả cafe TCF51X-A

381,000₫ 635,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51X-B

Đèn thả cafe TCF51X-B

399,000₫ 665,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF51X-C

Đèn thả cafe TCF51X-C

399,000₫ 665,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF52 Đen

Đèn thả cafe TCF52 Đen

378,000₫ 630,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF52 Trắng

Đèn thả cafe TCF52 Trắng

378,000₫ 630,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF55

Đèn thả cafe TCF55

943,000₫ 1,572,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF62 Đen

Đèn thả cafe TCF62 Đen

308,000₫ 514,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF62 Trắng

Đèn thả cafe TCF62 Trắng

308,000₫ 514,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF65-3

Đèn thả cafe TCF65-3

590,000₫ 984,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF70-3

Đèn thả cafe TCF70-3

636,000₫ 1,060,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF71

Đèn thả cafe TCF71

150,000₫ 250,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF74 Trắng

Đèn thả cafe TCF74 Trắng

480,000₫ 800,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF75-3

Đèn thả cafe TCF75-3

866,000₫ 1,443,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF77

Đèn thả cafe TCF77

822,000₫ 1,370,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF78-3

Đèn thả cafe TCF78-3

842,000₫ 1,404,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF80 Đen

Đèn thả cafe TCF80 Đen

336,000₫ 560,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF80 Trắng

Đèn thả cafe TCF80 Trắng

336,000₫ 560,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF88-1A

Đèn thả cafe TCF88-1A

195,000₫ 326,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF88-1B

Đèn thả cafe TCF88-1B

195,000₫ 326,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF88-1C

Đèn thả cafe TCF88-1C

195,000₫ 326,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF88-3

Đèn thả cafe TCF88-3

655,000₫ 1,092,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF89

Đèn thả cafe TCF89

943,000₫ 1,572,000₫

- 40%
Đèn thả cafe TCF90

Đèn thả cafe TCF90

943,000₫ 1,572,000₫

Ngày nay, đèn không chỉ đóng vai trò là một sản phẩm chiếu sáng. Bản thân nó bên cạnh chức năng đó còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian. Đèn thả trần hiện đại nhận sự ưa chuộng của người dùng trong trang trí không gian hiện đại như phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn hay không gian quán cafe,… tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng, dễ chịu nhất. Ứng dụng của đèn thả trần hiện đại trong trang trí không gian hiện nay.
 

Với ưu điểm phù hợp với nhiều không gian nên việc chúng ta rất dễ bắt gặp đèn thả trần được sử dụng để trang trí trong nhiều không gian khác nhau như: không gian các ngôi nhà, quán cafe, nhà hàng,... Đặc biệt trong không gian sống của bạn, nó thích hợp dùng trong trang trí phòng khách, phòng ngủ hay đền cả phòng ăn thì đều đạt hiệu quả cao về chất lượng ánh sáng cũng như tính thẩm mỹ cho không gian đó.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem