Ánh Sáng Hoàn Mỹ

Đèn Bàn

- 40%
Đèn Bàn Đồng Ø350 x H1500 DD-21

Đèn Bàn Đồng Ø350 x H1500 DD-21

7,140,000₫ 11,900,000₫

- 40%
Đèn Bàn Đồng Ø350 x H1500 DD-22

Đèn Bàn Đồng Ø350 x H1500 DD-22

6,480,000₫ 10,800,000₫

- 40%
Đèn Bàn Đồng Ø320 x H550 BD-111

Đèn Bàn Đồng Ø320 x H550 BD-111

4,080,000₫ 6,800,000₫

- 40%
Đèn Bàn Đồng Ø300 x H530 BD-113

Đèn Bàn Đồng Ø300 x H530 BD-113

3,900,000₫ 6,500,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-134

Đèn Bàn Euroto B-134

3,840,000₫ 6,400,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-133

Đèn Bàn Euroto B-133

3,840,000₫ 6,400,000₫

- 40%
Đèn bàn Euroto L360 x H600 - E27 B-131

Đèn bàn Euroto L360 x H600 - E27 B-131

3,480,000₫ 5,800,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-132

Đèn Bàn Euroto B-132

3,180,000₫ 5,300,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB50

Đèn bàn ĐB50

3,085,000₫ 5,142,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐBK02-E

Đèn bàn ĐBK02-E

3,085,000₫ 5,143,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6616/BK

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6616/BK

2,845,500₫ 4,065,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6616/WH

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6616/WH

2,845,500₫ 4,065,000₫

- 40%
Đèn Bàn Trang Trí B-099

Đèn Bàn Trang Trí B-099

2,520,000₫ 4,200,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3196

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3196

2,275,000₫ 3,250,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6618

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6618

2,268,000₫ 3,240,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX2029

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX2029

1,907,500₫ 2,725,000₫

- 40%
Đèn bàn pha lê led 3 CĐ, W170*H550 DB110
- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8837

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8837

1,841,000₫ 2,630,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6622

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6622

1,638,000₫ 2,340,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX7711

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX7711

1,582,000₫ 2,260,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6608

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6608

1,540,000₫ 2,200,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8859

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8859

1,512,000₫ 2,160,000₫

ĐÈN BÀN DB3068

1,485,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3220

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3220

1,484,000₫ 2,120,000₫

- 35%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3154

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3154

1,462,000₫ 2,250,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3210

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3210

1,410,500₫ 2,015,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8775

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8775

1,372,000₫ 1,960,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LXLM216

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LXLM216

1,344,000₫ 1,920,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-137

Đèn Bàn Euroto B-137

1,332,000₫ 2,220,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-136

Đèn Bàn Euroto B-136

1,332,000₫ 2,220,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6635

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6635

1,295,000₫ 1,850,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6634

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6634

1,295,000₫ 1,850,000₫

- 40%
Đèn bàn DB99

Đèn bàn DB99

1,200,000₫ 2,000,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB58

Đèn bàn ĐB58

1,179,000₫ 1,965,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8921

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8921

1,155,000₫ 1,650,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3239

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX3239

1,155,000₫ 1,650,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8255

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8255

1,155,000₫ 1,650,000₫

- 40%
Đèn bàn Euroto LED G4 - 3W - 3000k B-123
- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8629

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8629

1,085,000₫ 1,550,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB15 Trắng

Đèn bàn ĐB15 Trắng

1,063,000₫ 1,772,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8719

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8719

1,050,000₫ 1,500,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6035A

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX6035A

1,025,000₫ 1,465,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB24

Đèn bàn ĐB24

1,011,000₫ 1,686,000₫

- 40%
Đèn bàn Euroto LED G4 - 3W - 3000k B-128
- 40%
Đèn bàn ĐB38

Đèn bàn ĐB38

978,000₫ 1,630,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8038

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8038

945,000₫ 1,350,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8799

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8799

945,000₫ 1,350,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB14 Trắng

Đèn bàn ĐB14 Trắng

882,000₫ 1,470,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB14 Đen

Đèn bàn ĐB14 Đen

882,000₫ 1,470,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX9012

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX9012

875,000₫ 1,250,000₫

- 39%
Đèn bàn ĐB16 Đen

Đèn bàn ĐB16 Đen

860,000₫ 1,400,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐBG16 Trắng

Đèn bàn ĐBG16 Trắng

840,000₫ 1,400,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐBG16 Đen

Đèn bàn ĐBG16 Đen

840,000₫ 1,400,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8818

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8818

840,000₫ 1,200,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8815

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8815

805,000₫ 1,150,000₫

- 30%
Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8740

Đèn Bàn Trang Trí Cao Cấp LX8740

805,000₫ 1,150,000₫

- 40%
Đèn bàn ĐB17

Đèn bàn ĐB17

754,000₫ 1,258,000₫

- 40%
Đèn Bàn Euroto B-129

Đèn Bàn Euroto B-129

648,000₫ 1,080,000₫

- 40%
Đèn bàn ăn cao cấp TE-118

Đèn bàn ăn cao cấp TE-118

498,000₫ 830,000₫

- 40%
Đèn bàn ăn TE-117

Đèn bàn ăn TE-117

498,000₫ 830,000₫

Đèn Ngủ Để Bàn

Đèn để bàn phòng ngủ đã xuất hiện từ rất lâu với tác dụng chính là cung cấp một lượng ánh sáng vừa đủ màu vàng ấm tạo cảm giác thoải mái, yên tĩnh sau một ngày làm việc, hoạt động căng thẳng. Từ đó giúp cho bạn có những giấc ngủ tuyệt vời hơn. Ngày nay, những chiếc đèn ngủ đã được thiết kế theo nhiều phong cách và kiểu dáng khác nhau để không chỉ là những chiếc đèn ngủ đơn thuần nữa mà chúng còn trở thành những món đồ trang trí đẹp tuyệt vời nữa.

Đèn ngủ để bàn có những ưu điểm gì ?

– Thiết kế : đèn ngủ đẹp được có rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của người sử dụng . Từ phong cách đơn giản, hiện đại đến cổ điển, sang trọng tạo cho không gian nội thất thêm sang trọng, lộng lẫy.
– Chất lượng sản phẩm : các mẫu đèn bàn phòng ngủ hiện nay đều sử dụng các chất liệu siêu bền, đẹp như nhựa, gỗ và pha lê, gốm sứ cao cấp,…
– Tiết kiệm không gian : sản phẩm đèn ngủ có kích thước không quá lớn nên chúng không chiếm nhiều diện tích trong căn phòng của bạn nhưng lại là điểm nhấn đặc biệt ấn tượng cho không gian sử dụng.
– Tiết kiệm điện năng : đèn bàn hiện đại thường sử dụng các loại bóng LED công nghệ cao giúp tiết kiệm điện tiêu thụ và có độ bền lên tới 50.000 giờ thắp sáng.
Showroom Joymart đang bày bán 150+ mẫu đèn bàn trang trí phòng ngủ với thiết kế sang trọng, hiện đại, đa dạng mẫu mã. Cam kết giá thành rẻ nhất khi đến tay người tiêu dùng.

 

Thông tin liên hệ mua hàng tại Luxurylights

Email: luxurylights68@gmail.com

Facebook: Đèn Trang Trí Luxurylights

Linkedin: Luxurylights

Youtube: Đèn Trang Trí Luxurylights

Website: Luxurylights

Shopee: Luxury Lights Official Store

Hotline-Zalo: 0935.295.868

Địa chỉ: 28 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh


 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem